Regulamin kont w serwisie Pomorskifutbol.pl

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z systemu kont w serwisie Pomorskifutbol.pl.
2. System kont umożliwia Użytkownikom zamieszczanie komentarzy na określony temat oraz grę w lidze typerów.
3. Każdy korzystający z usługi (Użytkownik) zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz netykiety.
4. Do rejestracji niezbędne jest podanie nazwy Użytkownika, hasła i działającego adresu elektronicznego oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Nazwę użytkownika może stanowić dowolnie wybrany przez niego pseudonim.
5. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu e-mail.
6. Nazwa Użytkownika stanowi jego identyfikator (login), który wraz z hasłem umożliwiają Użytkownikowi zalogowanie się.
7. Serwis PomorskiFutbol.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów.
8. Wpis nie może zawierać:
a) treści sprzecznych z prawem,
b) treści sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych),
c) treści naruszających prawa innych osób (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste),
d) treści naruszających zasady współżycia społecznego,
e) treści reklamowych,
f) wiadomości przesyłanych łańcuszkowo.
10. PomorskiFutbol.pl zastrzega sobie prawo do redagowania i/lub usuwania wpisów zawierających treści, o których mowa w punkcie 10.
11. Użytkownik może zgłosić naruszenie zasad regulaminu lub netykiety poprzez adres e-mail info@pomorskifutbol.pl.
12. Adres IP, z którego został wysłany każdy wpis jest zapisywany.
13. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie na podany przy rejestracji adres e-mail wiadomości od Redakcji oraz treści a charakterze reklamowym.
14. PomorskiFutbol.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej.